www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
Optika
 ... Osvetlenie
 ... Svietivosť
 ... Svetelný tok
 ... Jas
 ... Osvit
Akustika
Jadrová fyzika
Počítače
cd/m^2kandela na štvorcový meter
1cd/m^2kandela na štvorcový meter
0,0001sbstilb
0,1msbmilistilb
3,1416asbapostilb
0,00031416Lalambert
0,31416mLamililambert
0,2919ft-Lfoot-lambert
0,0006452cd/in^2candle per square inch
0,0929cd/ft^2candle per square foot
     
Definícia
1 kandela na štvorcový meter je jas zdroja, ktorého svietivosť na 1 m^2 zdanlivej plochy zdroja sa rovná 1 cd; zdanlivá plocha sa pritom rozumie veľkosť priemetu skutočnej plochy do roviny kolmej na smer žiarenia.
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2012 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek