www.chastia.com - komplexný informačný systém pre evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností
 Prevody jednotiek Chastia

Pripomienky, námety, diskusia...
Základné jednotky
Termodynamika
Kvapaliny
Spaliny
Geometria
Mechanika
Elektrina a magnetizmus
Optika
 ... Osvetlenie
 ... Svietivosť
 ... Svetelný tok
 ... Jas
 ... Osvit
Akustika
Jadrová fyzika
Počítače
cdkandela
1cdkandela
     
Definícia
Základná jednotka SI.
1 kandela je svietivosť čierneho telesa v kolmom smere na povrch, ktorého veľkosť je 1/600 000 m^2, pri teplotetuhnutia platiny a pri tlaku 101 325 Pa.
Stiahnuť aplikáciu
Dáta na prevod jednotiek poskytla firma TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad.
Na stránke http://www.chastia.com/ nájdete najnovšiu verziu programu Prevody jednotiek, ktorú je možné zadarmo stiahnuť.
Copyright © 1999 - 2012 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek